انواع حیوانات

نگهداری حیوانات

نگهداری مرغ وخروس

مرغ جزو پرندگانی است که نگهداری از ان بسیار آسان است-نیاز به مرقبت زیادی ندارد وهمه چیز


خوار هستند.


غذایشان اغلب گندم،نان،سبوس وگیاهان است.


ان ها در 5-6ماهگی بالغمی شوند 


نوع نر ان از 6 ماهگی بالغ می شود ولی خروس های هلندی (کارخانه ای) بین 4-5ماهگی بالغ  


میگردند. نوع ماده ان حداکثر 12عدد تخم میگذارد و 21روز روی آن میخوابد.


جوجه ها باید در 15 روز اول بصورت ویژه نگهداری شوند و نباید زیاد در دست گرفته شوند.


باید به آن ها ویتامین ومکمل های غذایی داد تا به اندازهی کافی رشد کنند.


شما می توانید به راحتی با کمی وقت گذاشتن جوجه هایتان را دستی کنید که توی بخش دستی کردن روش رو میگم.
آن ها روزی 1عدد و،البته مرغ های تخمی (هلندی) روزی 2تا تخم
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 16:33  توسط میکائل تازیکی  |